مجتمع مسکونی برج باغ فرشته پالاس با 10 تیپ نقشه در طبقات 1 تا 10 و با متراژهایی از 158 تا 356 مترمربع و در طبقه آخر با متراژهایی از 296 تا 642 مترمربع آماده پاسخگویی به هر نوع سلیقه ای می باشد.

طبقات تیپ

 

واحدهای تیپ شماره یک با متراژ 241 متر مربع دارای 3 خواب بوده که یک خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک شرقی واقع شده است. 

 

این واحدها از نورهای جنوبی و شرقی در ساعات روز بهرمند می شوند. واحد های تیپ یک دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی ، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری و … بوده و همچنین یک تراس سرتاسری با قابلیت چیدمان در قسمت های مرتبط با پذیرایی و آشپزخانه را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این تیپ واحدها ؛ طراحی آشپزخانه جزیره و دسترسی مستقیم و ساده آن به Tv Room میباشد.

 • خواب 3
 • متراژ 241
آپارتمان تیپ شماره 1
آپارتمان تیپ شماره 2

 

 

واحدهای تیپ شماره دو با متراژ 296 متر مربع دارای 4 خواب بوده که دو خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی در بلوک شرقی واقع شده است. 

 

این واحدها از نورهای شرقی و شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. واحد های تیپ دو دارای پلان تفکیک شده شامل پذیرایی ، نشیمن خصوصی (Tv Section) ، لاندری، انباری داخلی و … بوده  و همچنین یک تراس سرتاسری با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این تیپ واحدها تراس وسیع و شمالی آن بوده که در کنار آرامشی مثال زدنی چشم اندازی زیبا از کوه های البرز را دارا می باشد

 • خواب 4
 • متراژ 296


واحدهای تیپ شماره سه با متراژ 295 متر مربع دارای 3 خواب بوده که یک خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک شرقی واقع است.

 

این واحدها از نورهای جنوبی و شرقی در ساعات روز بهرمند می شوند. واحد های تیپ سه دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی ، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری، انباری داخلی و … بوده و همچنین دو تراس، یکی با ورودی از پذیرایی و آشپزخانه با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن ودیگری مشترک بین خوابها را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این تیپ واحدها سالن پذیرایی مدور با پنجره های بزرگ و سراسری بوده که درکنار نورگیری بسیار خوب از سمت جنوب، جلوه بسیار زیبایی را در قسمت پذیرایی ساختمان به وجود آورده است.

 • خواب 3
 • متراژ 295
آپارتمان تیپ شماره 3
آپارتمان تیپ شماره 4

واحدهای تیپ شماره چهار با متراژ 303 متر مربع دارای 3 خواب بوده که یک خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک میانی واقع شده است.

 

این واحدها از نورهای جنوبی و شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. واحد های تیپ چهار دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی ، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری، انباری داخلی و … بوده و همچنین دو تراس، یکی با ورودی از پذیرایی و آشپزخانه با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن ودیگری مشترک بین خوابها را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این تیپ واحدها بهرمندی از هر دو نور شمالی و جنوبی در ساعات روز بوده که از این حیث این واحد را بسیار پرطرفدار نموده است.

 • خواب 3
 • متراژ 303

واحدهای تیپ شماره چهار با متراژ 303 متر مربع دارای 3 خواب بوده که یک خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک میانی واقع شده است.

 

این واحدها از نورهای جنوبی و شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. واحد های تیپ چهار دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی ، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری، انباری داخلی و … بوده و همچنین دو تراس، یکی با ورودی از پذیرایی و آشپزخانه با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن ودیگری مشترک بین خوابها را دارا می باشد.

یکی از مزیت های این تیپ واحدها بهرمندی از هر دو نور شمالی و جنوبی در ساعات روز بوده که از این حیث این واحد را بسیار پرطرفدار نموده است.

 • خواب 3
 • متراژ 309
آپارتمان تیپ شماره 5
آپارتمان تیپ شماره 6

 

واحدهای تیپ شماره شش با متراژ 336 متر مربع دارای 3 خواب بوده که هر سه خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک غربی واقع شده است. 

 

این واحدها از نورهای جنوبی و شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. واحد های تیپ شش دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی ، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری، انباری داخلی و … بوده  و همچنین دو تراس، یکی با ورودی از پذیرایی و آشپزخانه با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن ودیگری مشترک بین خوابها را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این تیپ واحدها بهرمندی از هر دو نور شمالی و جنوبی در ساعات روز بوده که از این حیث این واحد را بسیار پرطرفدار نموده است.

 • خواب 3
 • متراژ 336

 

واحدهای تیپ شماره هفت با متراژ 253 متر مربع دارای 3 خواب بوده که یک خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک غربی واقع شده است. 

 

این واحدها به طور کامل از نور جنوبی در همه خوابها در ساعات روز بهرمند می شوند. واحد های تیپ هفت دارای پلان تفکیک شده شامل پذیرایی ، نشیمن خصوصی (Tv Section) ، لاندری، انباری داخلی و … بوده  و همچنین یک تراس بزرگ با ورودی از پذیرایی و آشپزخانه با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این تیپ واحدها بهرمندی کامل از و جنوبی در ساعات روز بوده به طوری که در ساعات روز همه نقاط واحد غرق در نور خواهد بود.

 • خواب 3
 • متراژ 253
آپارتمان تیپ شماره 7
آپارتمان تیپ شماره 8

 

واحدهای تیپ شماره هشت با متراژ 158 متر مربع دارای 2 خواب بوده که هر دو خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک غربی واقع شده است. 

 

این واحدها به طور کامل از نور شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. واحد های تیپ هشت دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی ، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری، انباری داخلی و … بوده  و همچنین یک تراس بزرگ با ورودی از پذیرایی و یکی از خواب ها با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این تیپ واحدها بهرمندی از سکوت کم نظیر و دید کوه های البرز می باشد که از این حیث طرفداران خاص خود را دارد.

 • خواب 2
 • متراژ 158

 

واحدهای تیپ شماره نه با متراژ 184 متر مربع دارای 2 خواب بوده که یک خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک غربی واقع شده است. 

 

این واحدها به طور کامل از نور شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. واحد های تیپ نه دارای پلان تفکیک شده شامل پذیرایی ، نشیمن خصوصی (Tv Section) ، لاندری و … بوده  و همچنین یک تراس بزرگ با ورودی از پذیرایی و با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این تیپ واحدها بهرمندی از سکوت کم نظیر و دید کوه های البرز می باشد که از این حیث طرفداران خاص خود را دارد.

 • خواب 2
 • متراژ 184
آپارتمان تیپ شماره 9
آپارتمان تیپ شماره 10

 

واحدهای تیپ شماره ده با متراژ 356 متر مربع دارای 4 خواب بوده که دو خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک غربی واقع شده است. 

 

این واحدها از نورهای جنوبی و شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. واحد های تیپ ده دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری، انباری داخلی و … بوده  و همچنین دو تراس بزرگ، که یکی از آنها سرتاسری بوده و با ورودی از پذیرایی و اتاق خواب مستر با قابلیت چیدمان در دو نقطه آن و دیگری با ورودی از Tv Room با قابلیت چیدمان را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این تیپ واحدها بهرمندی از نور شمالی و جنوبی بوده که در کنار تراس های بزرگ و قابل چیدمان جذابیت خاصی را برای زندگی فراهم می آورد.

 • خواب 4
 • متراژ 356

پنت هاوس

 

پنت هاوس شماره یک با متراژ 557 متر مربع دارای 4 خواب بوده که هر چهار خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک شرقی واقع شده است. 

 

این واحد از نورهای جنوبی و شرقی در ساعات روز بهرمند می شوند. پنت هاوس شماره یک دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری، انباری داخلی، اتاق لباس و … بوده  و همچنین یک تراس سرتاسری بزرگ با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این پنت هاوس بهرمندی از تراسی فوق العاده بزرگ و کاملا کاربردی بوده که علاوه بر چشم اندازی کم نظیر لذت زندگی در فضای باز را برای شما به ارمغان می آورد.

 • خواب 4
 • متراژ 557
پنت هاوس تیپ شماره 1
پنت هاوس تیپ شماره 2

 

پنت هاوس شماره دو با متراژ 296 متر مربع دارای 4 خواب بوده که دو خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی در بلوک شرقی واقع شده است. 

 

این واحد از نورهای شرقی و شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. پنت هاوس شماره دو دارای پلان تفکیک شده شامل پذیرایی ، نشیمن خصوصی (Tv Section) ، لاندری، انباری داخلی و … بوده  و همچنین یک تراس سرتاسری با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این پنت هاوس تراس وسیع و شمالی آن بوده که در کنار آرامشی مثال زدنی چشم اندازی زیبا از کوه های البرز را دارا می باشد.

 • خواب 4
 • متراژ 296

 

پنت هاوس شماره سه با متراژ 642 متر مربع دارای 4 خواب بوده که هر چهار خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک میانی واقع شده است. 

 

پاین واحد از نورهای جنوبی و شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. پنت هاوس شماره سه دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری، انباری داخلی، اتاق لباس و … بوده  و همچنین 4 تراس بزرگ با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این پنت هاوس بهرمندی از تراس هایی فوق العاده بزرگ و کاملا کاربردی بوده که علاوه بر چشم اندازی کم نظیر لذت زندگی در فضای باز را برای شما به ارمغان می آورد.

 • خواب 4
 • متراژ 642
پنت هاوس تیپ شماره 3
پنت هاوس تیپ شماره 4

 

پنت هاوس شماره چهار با متراژ 371 متر مربع دارای 3 خواب بوده که هر سه خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک غربی واقع شده است. 

 

این واحد از نورهای جنوبی و شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. پنت هاوس شماره چهار دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری، انباری داخلی، و … بوده  و همچنین دو تراس، یکی با ورودی از پذیرایی و آشپزخانه با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن ودیگری مشترک بین خوابها را دارا می باشد. 

 

یکی از مزیت های این تیپ واحدها بهرمندی از هر دو نور شمالی و جنوبی در ساعات روز بوده که از این حیث این پنت هاوس را بسیار پرطرفدار نموده است.

 • خواب 3
 • متراژ 371

 

پنت هاوس شماره پنج با متراژ 589 متر مربع دارای 4 خواب بوده که هر چهار خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک غربی واقع شده است. 

 

این واحد از نورهای جنوبی و شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. پنت هاوس شماره پنج دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری، انباری داخلی، اتاق لباس و … بوده  و همچنین یک تراس سرتاسری بزرگ با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این پنت هاوس بهرمندی از تراسی فوق العاده بزرگ و کاملا کاربردی بوده که علاوه بر چشم اندازی کم نظیر لذت زندگی در فضای باز را برای شما به ارمغان می آورد.

 • خواب 4
 • متراژ 589
پنت هاوس تیپ شماره 5
پنت هاوس تیپ شماره 6

 

پنت هاوس شماره شش با متراژ 345 متر مربع دارای 3 خواب بوده که هر سه خواب آن به صورت مستر (Master Room) طراحی و در بلوک غربی واقع شده است. 

 

این واحد از نور شمالی در ساعات روز بهرمند می شوند. پنت هاوس شماره شش دارای پلان کاملا تفکیک شده شامل پذیرایی، نشیمن خصوصی (Tv Room) مجزا، لاندری، انباری داخلی، اتاق لباس و … بوده  و همچنین یک تراس سرتاسری بزرگ با قابلیت چیدمان در همه نقاط آن را دارا می باشد.

 

یکی از مزیت های این پنت هاوس بهرمندی از تراسی فوق العاده بزرگ و کاملا کاربردی بوده که علاوه بر چشم اندازی کم نظیر لذت زندگی در فضای باز را برای شما به ارمغان می آورد.

 • خواب 3
 • متراژ 345

live at peace

آدرس ساختمان

آدرس:

تهران . خیابان ولیعصر خیابان فرشته پلاک 51

Phone

021-22647444

021-22647447

تلفن همراه

0912-3244891​

ایمیل:

info@fereshteh51.com

فرم تماس سریع

  © فرشته پالاس کلیه حقوق محفوظ است